El Autor

La meva afició per el dibuix comença de jove, abans va començar a interessar-me per el món del motor, més especialment de les quatre rodes, vaig comprar la meva primera revista amb dotze o tretze anys, quan molts encara llegiren, llegírem còmic. Una circumstància de salut, curiosament ara fa cinquanta va impedir que em pogués matricular a Mecànica dins la Formació Professional, i em decantes per Delineació.

La vida em portà per altres camins i els estudia van quedar arraconats en algún lloc del cervell, perquè sempre m’ha interessat el dibuix.

Fins al moment actual, en que havent passat una greu malaltia i les moltes estones lliures que disposso, han fet que tornes a practicar amb el dibuix i convinar les meves dues aficions.

Mi afición por el dibujo empieza de joven, antes empezó a interesarme por el mundo del motor, más especialmente de las cuatro ruedas, compré mi primera revista con doce o trece años, cuando muchos todavía leyeron, leímos cómic. Una circunstancia de salud, curiosamente hace cincuenta impidió que me pudiera matricular en Mecánica dentro de la Formación Profesional, y me decantas por Delineación.

La vida me llevó por otros caminos y los estudia quedaron arrinconados en algún lugar del cerebro, porque siempre me ha interesado el dibujo.

Hasta el momento actual, en que habiendo pasado una grave enfermedad y los muchos ratos libres que dispongo, han hecho que vuelvas a practicar con el dibujo y combinar mis dos aficiones.

*imágenes protegidas y derechos de autor*

Scroll al inicio